รายงานจากประธานกรรมการบริษัท

รายงานจากประธานกรรมการบริษัท

ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศในปี พ.ศ. 2559 ยังคงอยู่ในภาวะที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มยุโรป และเอเชีย โดยเฉพาะจีน เป็นผลให้ยอดส่งออกของประเทศไทยทั้งปีคาดว่าจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ขณะที่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2559 จำเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านการลงทุนของภาครัฐเป็นหลัก ในขณะที่การจ้างงาน และการลงทุนของภาคเอกชนยังไม่ขยายตัวเท่าที่ควร ดังนั้นอำนาจซื้อของผู้บริโภคในประเทศจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวดังกล่าว และส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ประกอบกับความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน เป็นผลให้ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทลดลง นอกจากนั้นปริมาณความต้องการพื้นที่เช่าสำนักงานในประเทศไม่ได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับบริษัทอยู่ระหว่างการตกแต่งอาคารโครงการคอนโดมิเนียม ABOVE ที่ถนนสุขวิท 39 และปรับปรุงอาคาร ABC World เพื่อให้เช่าเป็นสำนักงาน และร้านค้า ที่ถนนรามคำแหง 30 ในช่วงไตรมาส 4 เป็นผลให้รายได้รวมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทลดลง

ในส่วนของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทให้บริการแลกคะแนนจากบัตรเครดิตของธนาคาร 5 แห่ง คือ KTC, BBL, TBANK, ICBC และ Kbank เพื่อเป็นคะแนนบริษัท หรือ เอบีซี พ้อยท์ (abcpoint) เพื่อใช้ซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.abcpoint.com นอกจากนั้นยังจัดทำ ABC Payment ผ่านเว็บไซต์ และ Application บนโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้คะแนน เอบีซี พ้อยท์ (abcpoint) ชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ เพื่อเพิ่มช่องทางความสะดวกสบายของลูกค้า ในการใช้คะแนนตัดแทนเงินสด ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เริ่มในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559

นอกจากนั้นบริษัทได้เป็นตัวแทนรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่ม Tencent จากประเทศจีน เพื่อให้ร้านค้าในไทยสามารถรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวจีนผ่านระบบ WeChat Pay เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนที่มีกำลังซื้อที่สูง และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยมากสุด

ในนามบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และพันธมิตรธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาจนทำให้เราเดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับการสนันสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป

(นางลินจง สิงขรบุตร)

ประธานกรรมการ