ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

E-Business (3 อัตรา)
ตำแหน่ง Account Executive (3 อัตรา)

แผนก IT (12 อัตรา)
Application Developer(IOS) (1 อัตรา)

Application Developer(Android) (1 อัตรา)

System Network (1 อัตรา)

Web Developer (5 อัตรา)

Senior System Analysis (1 อัตรา)

Database Admin (1 อัตรา)

Graphic Designer (Digital) (1 อัตรา)

นักลงทุนสัมพันธ์ (1 อัตรา)
นักลงทุนสัมพันธ์ (1 อัตรา)

อสังหาริมทรัพย์ (2 อัตรา)
ผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่เช่า (2 อัตรา)