ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 973 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัน/เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ | 8.30 น. – 17.30 น.

โทรศัพท์ : +662 656 0189-92

โทรสาร : +662 656 0189-92 ต่อ 123

เว็บไซต์ : www.digitaltechplanet.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : +662 656 0189-92

อีเมล : ir@digitaltechplanet.com